Menu
Your Cart

С използването на този сайт, вие се съгласявате с изоползването и политиката на "бисквитки"!

https://reddogfitness.com/terms

Декларация за поверителност на предоставените лични данни

Декларация за поверителност на предоставените лични данни.

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на поръчаните продукти , "Секънд Сън" ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Секънд Сън" ЕООД

2. ЕИК/БУЛСТАТ :205615953

3. Седалище и адрес на управление: С.Маноле Ул 36-7

4. Адрес за упражняване на дейността: : С.Маноле Ул 36-7

5. Данни за кореспонденция: С.Маноле Ул 36-7

6. E-mail: autovission12@gmail.com 

7. Телефон.: 0899933030

Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон:02 915 3 518

5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

8. "Секънд Сън" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) "Секънд Сън" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с доставянето на поръчаните от Вас продукти от нашия сайт въз основа на :

         1- Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Изпълнение на задълженията на "Секънд Сън" ЕООД по договор с Вас;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "Секънд Сън" ЕООД;

За целите на легитимния интерес на "Секънд Сън" ЕООД.

(2) "Секънд Сън" ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, "Секънд Сън" ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) "Секънд Сън" ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпълняването на вашата поръчка -създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

индивидуализация на страна по договора;

счетоводни цели;

статистически цели;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответния продукт

изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови продукти и др.

Подобряване на обслужването ,предложения за нови продукти и информация за промоции 

 (2) "Секънд Сън" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, "Секънд Сън" ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "Секънд Сън" ЕООД?

Чл. 3. (1) "Секънд Сън" ЕООД  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на направената поръчка за доставка на продукти от сайта на "Секънд Сън" ЕООД –www.RedDogFitness.com

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до нови продукти или промоции на съществуващи такива .

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

 (2) "Секънд Сън" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: 

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между "Секънд Сън" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт и офис на куриер ,в който желаете да получите продуктите си .

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между "Секънд Сън" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които "Секънд Сън" ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, "Секънд Сън" ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на продукти .

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между "Секънд Сън" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) "Секънд Сън" ЕООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход; 

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от "Секънд Сън" ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) "Секънд Сън" ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта ако имате регистрация или за целта на изпращане на продуктите които сте поръчали. След изтичането на този срок, "Секънд Сън" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. 

(2) "Секънд Сън" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "Секънд Сън" ЕООД или друго. 

(3) "Секънд Сън" ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по  силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) "Секънд Сън" ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) "Секънд Сън" ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Секънд Сън" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст изпратено до e-mail @Autovission12@gmail.com и на телефон 0899933030.

(2) "Секънд Сън" ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от "Секънд Сън" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) "Секънд Сън" ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "Секънд Сън" ЕООД Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до "Секънд Сън" ЕООДПраво на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от "Секънд Сън" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Секънд Сън" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Секънд Сън" ЕООД;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) "Секънд Сън" ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез e-mail по телефон или писмено искане, изпратено до "Секънд Сън" ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди "Секънд Сън" ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на "Секънд Сън" ЕООД

(4"Секънд Сън" ЕООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от "Секънд Сън" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ""Секънд Сън" ЕООД  да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

"Секънд Сън" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Секънд Сън" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "Секънд Сън" ЕООД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от "Секънд Сън" ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от "Секънд Сън" ЕООД да Ви информира относно  всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Секънд Сън" ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Секънд Сън" ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако "Секънд Сън" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За изпълняването на вашата поръчка и изпращането до желания от Вас адрес на поръчаните продукти "Секънд Сън" ЕООД предоставя ограничени данни до доставчици на куриерски услуги –Еконт Експрес , Спиди Ад  и др .

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон:02 915 3 518

5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на "Секънд Сън" ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, "Секънд Сън" ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни. 

(2). В случаите по ал. 1"Секънд Сън" ЕООД  действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. "Секънд Сън" ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай "Секънд Сън" ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на "Секънд Сън" ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.